Οι θέσεις φύλαξης σπάθης κατά τον Ν. Πύργο από το βιβλίο του με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’, του 1872

Το βιβλίο του Ν. Πύργου με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’ του 1872, ήταν από τα πρώτα βιβλία οπλομαχίας που γράφτηκαν στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας όπου δάσκαλος των όπλων στη στρατιωτική σχολή, ακολουθούσε τη Γαλλική σχολή ξιφασκίας όπως δόθηκε από τον Λαβουεσιέρο.
Ειδηκά για τη σπάθη γράφει στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτής :
‘Αυτή διδάσκει τους του αμύνεσθαι και επιτίθεσθαι δια της σπάθης κανόνας, παραγομένους εκ της ξιφασκίας, δια τούτο ο σπαθιστής δεν δύναται να μεταχειρίζηται το όπλον του ιδιαζόντως, αν δεν καταγείνη εις την ξιφασκία και ο ξιφιστής δε οφείλει να θυσιάζη καιρόν τινα εις εκμαθησιν του όπλου τούτου, προ πάντων, όπως συνειθίζει το βάρος αυτού. Ο ξιφιστής κρατών ξίφος ή σπάθην, και αναμιγνύων τας κινήσεις των δύο τούτων όπλων, καθίσταται επικινδυνωδέστατος εις τον μόνον των κανόνων της σπάθης…’.

Σημείωση: Όπου ξίφος εννοεί το ξίφος άσκησης και όπου ξιφιστής εννοεί το ξιφομάχο που ασκείτε στο ξίφος άσκησης. Με το ξίφος άσκησης εξασκούνταν οι ξιφομάχοι με σκοπό να υπερασπίζονται τη τιμή τους με το ξίφος μονομαχίας.

LOGO POSTER ΚΥΚΛΙΚΟ

LOGO POSTER ΚΥΚΛΙΚΟ2

 

LOGO POSTER ΑΠΛΟ

LOGO POSTER ΑΠΛΟ2

Advertisements

One thought on “Οι θέσεις φύλαξης σπάθης κατά τον Ν. Πύργο από το βιβλίο του με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’, του 1872

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s