Οι θέσεις φύλαξης του ξίφους κατά τον Ν. Πύργο από το βιβλίο του με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’, του 1872

Το βιβλίο του Ν. Πύργου με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’ του 1872, ήταν από τα πρώτα βιβλία οπλομαχίας που γράφτηκαν στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας όπου δάσκαλος των όπλων στη στρατιωτική σχολή, ακολουθούσε τη Γαλλική σχολή ξιφασκίας όπως δόθηκε από τον Λαβουεσιέρο.
Ειδικά για το ξίφος γράφει στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού :
‘Η ξιφασκία, ούσα  ο κυριώτατος κλάδος της Οπλομαχητικής, διδάσκει τους κανόνας του δια του ξίφους αμύνεσθαι και επιτίθεσθαι, άνευ της γνώσεως της ξιφασκίας ούτε ο σπαθιστής ούτε ο λογχομάχος δύναται να αποκτήση ακριβή γνώσιν του όπλου του, είναι λοιπόν απαραίτητον εις αμφοτέρους ωα άρχωνται από του ξίφους, ει δε μη, να ενασχολώνται εις τούτο ακολούθως.

Σημείωση: Όπου ξίφος εννοεί το ξίφος άσκησης και όπου ξιφασκία εννοεί το ξιφομάχο που ασκείτε στο ξίφος άσκησης. Με το ξίφος άσκησης εξασκούνταν οι ξιφομάχοι με σκοπό να υπερασπίζονται τη τιμή τους με το ξίφος μονομαχίας.

circle-front

circle-side

simple-front

simple-side

fencing-logo

Advertisements

One thought on “Οι θέσεις φύλαξης του ξίφους κατά τον Ν. Πύργο από το βιβλίο του με τίτλο ‘Οπλομαχητική : Ξιφασκία και Σπαθασκία’, του 1872

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s